Ai đã viết?
Tổng số bài: 97
Tên tài khoản Bài gửi
Kan 20
domino 13
Phan Đức Hòa 10
Envil 10
playguita 8
huyha1993tg 7
tramloc 3
StupidGuitar 2
EsFreeStyle 2
leeyoulong 2
guitar_chick 2
minhhoanghvt 1
qmenq 1
Mafia 1
QuốcAnh_GP 1
fool_again_0609 1
ngao 1
caubeghita 1
Người Mất Trí 1
tczechk 1
boyscout 1
minhluc 1
Nescafe 1
tecmido 1
hvt2502 1
Henry Le 1
Crazy_miu 1
AlexVu 1
kurayami 1