Ai đã viết?
Tổng số bài: 87
Tên tài khoản Bài gửi
rock_of_dadutu 12
kasrapov 4
mr.tJn 4
babyhanaduki 3
minhhoanghvt 3
Prince1x 3
namlun798 2
viethpvn 2
hoang211anh 2
vua cá sấu 2
songtho 2
vimarupu92 2
Cluion_hp95 2
kidmander1 2
Black Guitar 1
drkenshu 1
kid0717 1
doib0y9x 1
silver.moon.1012 1
killall 1
htt_96 1
nguyenhungvuong_89 1
ginsei 1
yeumotnguoi 1
quoctrong37 1
vinhhp3 1
vina_boy_pm 1
hakashin 1
newhero999 1
datdepzzaii 1
magic_flame_hp 1
nhox.guitarVTC 1
tphan031 1
duysi85hp 1
congtucaibang 1
chammyta 1
MrBuck 1
tocnauhp2008 1
demons.of_hell 1
nguyentrongdai 1
darkprincehp 1
cctvhpvn 1
kunzluv_hpv 1
haiopera 1
Sungha Andy 1
khangledinh 1
cold 1
viettau86 1
haiviet2012 1
togan1102 1
r4inl0v3sn0w 1
moihocdan 1
capovn 1
huongsui 1
Jin_bin299 1
cận_ron96 1