GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Biểu Diễn Guitar Cổ Điển (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Sầu lẻ bóng (Anh Bằng) - Độc tấu Bolero (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=41650)

entredosaguas 19-12-16 05:09 PM

Sầu lẻ bóng (Anh Bằng) - Độc tấu Bolero
 
https://www.youtube.com/watch?v=-gO_5se6Dkg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:51 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn