GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Việt Nam (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=73)
-   -   Người lạ ơi - Superbrothers x Karik x Orange - Hướng dẫn đệm hát guitar (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=42118)

LEO 11-01-18 01:48 PM

Người lạ ơi - Superbrothers x Karik x Orange - Hướng dẫn đệm hát guitar
 
Người lạ ơi - Superbrothers x Karik x Orange - Hướng dẫn đệm hát guitar

Điệu R&B
Nhịp 4/4

Kiểu đệm 1 : Bass - 3 - 2 - 1 - Đập - Nghỉ - Nghỉ - Nghỉ
Kiểu đệm 2 : Bass - 3 - 2 - 1 - Đập - 1 - 2 - 3

Mời ae xem video để xem cụ thể cách đánh :


nguyenluong 11-01-18 04:58 PM

bài này hay lắm nè

Office.pham 04-03-18 09:33 AM

Hay lắm sếp LEO kkk


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:51 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn