GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Biểu Diễn Guitar Finger Style (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=104)
-   -   Quăng tao cái boong - fingerstyle by Hsnight (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=41853)

hsnight 12-05-17 11:23 PM

Quăng tao cái boong - fingerstyle by Hsnight
 
Ngẫu hứng đánh lung tung.
Quăng tao cái boong bỏ rap
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:36 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn