GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar

GuitarPro.Vn - Học Guitar Online - Diễn đàn Hàng Đầu về Guitar (http://forum.guitarpro.vn/index.php)
-   Yêu Cầu Guitar Pro - Tabs - Sheet (http://forum.guitarpro.vn/forumdisplay.php?f=34)
-   -   [Yêu cầu Guitar Pro Tab] Nữ nhi tình (Tây vương nữ quốc) (http://forum.guitarpro.vn/showthread.php?t=42076)

hitman2000 03-11-17 04:57 PM

Nữ nhi tình (Tây vương nữ quốc)
 
Bác nào có sheet, gp solo hay đệm hát cho mình xin nhé.
Thanks all

kiendt11 30-05-18 09:42 AM

Bạn vào đây xem đỡ trước khi ai đó cho bạn tab nhé :D
http://tabs.vn/tinh-nhi-nu-tab-sSFKAYt1


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:39 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
GuitarPro.Vn